Privat skifte

Når boet efter en afdød person skal skiftes kan dette gøres enten som et privat skifte eller et offentligt skifte. Fordelen ved at gøre det som et privat skifte er delvist at det er hurtigere og delvist, at det er billigere. Over 80 % af alle dødsboskifter i Danmark er private – de fleste undgår et offentligt skifte i det omfang, det er muligt.

Til et privat skifte behøver man ikke at bruge en bobestyrer som ved et offentligt skifte. De fleste vælger dog alligevel en advokat til at tage sig af skiftet – advokaten vil tage sig af praktiske opgaver såsom indrykning af kreditor-proklama i Statstidende, at indsende opgørelser til tiden og lignende juridiske opgaver. Du har mulighed for at få 3 tilbud på komplet advokathjælp til dit private skifte ved at bruge formularen herunder i samarbejde med JUF.dk – det anbefaler jeg at gøre, da det er den hurtigste måde at spare mange tusinde kroner på, når du skal finde en dødsboadvokat til det private skifte:sep

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow


Som nævnt er formularen herover såvel gratis som uforpligtende – den nemmeste måde at finde en billig advokat til at hjælpe med et privat skifte på.

Hvornår kan jeg vælge et privat skifte?

7 krav skal opfyldes for, at du kan vælge at gøre skiftet privat sammen med resten af arvingerne.

De 7 krav er som følger:

 1. Arvingerne skal være enige om, at de ønsker et privat skifte, og hvordan arven skal fordeles. Dette er i praksis den eneste betingelse, der for alvor volder besvær. Hvis arvingerne er uenige om arvens fordeling vil et offentligt skifte med en bobestyrer være nødvendigt.
 2. Boet skal være solvent. Et insolvent bo – hvor der er flere passiver end aktiver – vil ikke kunne undergå et privat skifte, da der intet er at skifte. Der efterlades ikke noget med et insolvent bo.
 3. Én af arvingerne skal være myndige. Denne arving vil herefter blive omtalt som ”pragtarvingen”. Denne pragtarving har dog ingen arvemæssige fordele fremfor de andre; han eller hun vil blot få lidt mere ledende ansvar. Arvingen skal både være myndig og solvent.
 4. Et testamente må ikke gå imod det private skifte. En person kan i sit testamente angive, at han ønsker boet efter sig skiftet som et offentligt skifte. Er et sådant ønske udtrykt skal det også æres og et privat skifte kan ikke finde sted.
 5. Skifteretten skal have tillid til arvingerne. Frygter Skifteretten, at arvingerne vil snyde boets kreditorer (fx fordi alle arvingerne tidligere er straffede for økonomisk kriminalitet) kan Skifteretten nægte tilladelse til privat skifte.
 6. En arving, der ikke bor i Danmark, skal stille garanti for sine forpligtelser eller repræsenteres af en person boende her i landet.
 7. Arvingerne skal være en kontaktperson – dette er typisk dødsboadvokaten, der vælges, eller pragtarvingen, hvis der ikke anvendes en advokat.

Alle 7 ovenstående krav skal være opfyldt – man kan ikke opfylde 5 og så se stort på de sidste 2.

Du kan se en video med en yderligere gennemgang af de 7 betingelser herunder:

Betingelser for privat skifte

Videoen her beskriver de 7 betingelser, der alle skal opfyldes, for at man kan vælge et privat skifte. Hvis blot ét af disse krav ikke overholdes vil det være nødvendigt at køre dødsboet som et bobestyrerskifte. Især kravet om, at alle arvingerne skal være enige om arvens fordeling skaber ofte problem.


Hvad laver advokaten i et privat skifte?

Som nævnt vil jeg anbefale, at I vælger en advokat til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med et privat skifte. Der er intet lovkrav herom, men det vil lette processen og behøver ikke at koste ”spidsen af en jetjager” – især ikke, hvis I benytter muligheden for herover med JUF.dk og os at finde den billigste dødsboadvokat. Se mere om privat skifte hos JUF.dk.

Advokaten vil varetage flere opgaver i forbindelse med det private skifte:

 • Rådgivning – almindelig skatterelevant og arverelevant rådgivning for at få det meste ud af boet på den hurtigste måde. Der er ingen grund til at betale mere i skat end højest nødvendigt.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Indrykning af kreditor-proklama i statstidende,
 • Udarbejdelse af elvangivelse, boopgørelse og lignende dokumenter;
 • Indbetaling af boafgift som dødsboskat til tiden og
 • Udlæg af arv..

..er blot nogle af de opgaver, en advokat i forbindelse med et privat skifte vil være i stand til at tage sig af. I det hele taget vil advokaten tage sig af alt det praktiske, og arvingerne skal alene forholde sig til de arvemæssige spørgsmål samt at komme over den hårde tid.

røde huse og en asfaltvej

Hvis der skal sælges en bolig i forbindelse med det private skifte kan en advokat give kyndig rådgivning.

Boafgift / arveafgift

I et dødsbo skal der betales arveafgift – der i dag hedder boafgift – til alle andre end visse velgørende organisationer og en eventuelt efterladt ægtefælle. Hvor meget der skal betales i arveafgift / boafgift afhænger af, hvilken person, der modtager pengene. Satserne er som følger:

 • Børn og børnebørn, også kaldet livsarvinger, samt stedbørn, børns ægtefæller, forældre samt ugifte samlevere, der har boet med afdøde i minimum 2 år, betaler 15 %
 • Alle andre, søskende inklusive, betaler 15 % og 25 % oveni; samlet 36.25 %.

Advokaten vil med et privat skifte sørge for både at udregne boafgiften og at indbetale den til tiden, således at de penge, en arving modtager, også er de penge, arvingen rent faktisk har krav på.

Udover boafgift skal der betales en retsafgift for alle dødsboer. Denne retsafgift erstatter den tidligere skifteskat. Du skal i retsafgift betale:

 • 2.500 kroner hvis boet samlet er under 1 million kroner
 • 9.000 kroner hvis boet samlet er over 1 million kroner

Det er muligt at spekulere i at minimere arveafgiften. Dette kan gøres under visse situationer med et testamente, mens andre muligheder inkluderer rentefrie familielån med gældseftergivelse eller slet og ret at bruge formuen. Dette er dog et andet emne, jeg ikke vil komme ind på med denne tekst. Du må give 58.700 kroner væk hvert år uden at der skal betales arveafgift eller gaveafgift af dette beløb.

Uskiftet bo i stedet for privat skifte

Privat skifte og offentligt skifte er to muligheder – en tredje er at lade den afdødes ægtefælle, såfremt der er en sådan, sidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo betyder, at den efterleverende ægtefælle udskyder skiftet efter førstafdøde og derved lever videre ”som var intet sket”. Uskiftet bo er en ret, hvis der er alene er fællesbørn, men ved særbørn skal der gives tilladelse af afdødes særbørn til at efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo er ikke altid en god idé. Kontakt en advokat for at få rådgivning til lige netop dit tilfælde.

Pris for advokat til privat skifte

En advokat behøver ikke at være dyr - især ikke, hvis du indhenter flere tilbud.

En advokat behøver ikke at være dyr – især ikke, hvis du indhenter flere tilbud.

Før 1996 var der faste takster for dødsbo-advokater. Hvis du ønskede hjælp af en advokat til dit private skifte kunne du derfor altid regne med det lovfastsatte takster.

Sådan er det ikke længere.

I dag står det advokaterne frit selv at sætte deres egen pris. Det betyder, at du kan spare mange penge ved at sørge for altid at indhente tilbud fra flere advokater på behandling af det private skifte forinden du vælger en endelig advokat. Det betyder ligeledes, at du også kan komme til at bruge rigtigt mange penge unødvendigt ved ”ikke at se dig for”, når du vælger din advokat.

Få advokater vil ikke give dig en fast pris for behandling af dødsboet. I så fald skal du blot vælge en anden advokat, der er villig til at give et sådant tilbud.

Andet om private skifter

Man kontakter typisk en advokat 1-2 uger efter dødsfaldet. Begravelsen skal typisk arrangeres førend skiftet af det efterfølgende dødsbo påbegyndes. Hvis afdøde i sit testamente har nedskrevet nærmere påvisninger for, hvordan boet skal skiftes, herunder hvem og hvornår, skal disse følges.

Kun arvingerne har ”noget at skulle have sagt” i forbindelse med dødsboet. Første opgave vil derfor altid være at finde ud af præcis hvem der har arveret og hvem der ikke har det.

Et proklama indrykkes i statstidende for at sikre, at alle kreditorer melder deres krav inden resten af boet gøres op. Melder en kreditor ikke sit krav efter fristen i proklamaet mister kreditoren som udgangspunkt retten til sit krav, med mindre der er specielle hensyn, der taler herimod.
Der er dog en undtagelse til denne regel – skattekrav, der ikke er opgjort, når proklamaet udløber, skal alligevel betales. Det er alene ikke-offentlige krav, man kan risikere at miste ved ikke at reagere på et proklama i tide.
Proklamafristen er 8 uger. Man kan ikke sætte en lavere proklamafrist.

Der skal indgives en selvangivelse til SKAT samtidigt med, at boopgørelsen indgives til Skifteretten. Dette vil advokaten tage sig af, såfremt en sådan er valgt til at hjælpe med bodelingen.

Er der en efterladt ægtefælle har denne mulighed for, såfremt den samlede bodel efter afdøde og længstlevende ikke overstiger 680.000 kroner (2013-tal) at overtage hele boet uden nogen form for skifte. Dette kaldes suppleringsarv og ægfælleudlæg. Ved mindre boer vil det derfor ikke altid være nødvendigt med hverken en advokat eller en egentligt skiftebehandling med et privat skifte.

Et privat skifte kan sagtens tage mange måneder. Man har 15 måneder med et privat skifte til at man skal indlevere en endelig boopgørelse til Skifteretten.

Med et uskiftet bo udskyder man selve boets skifte og venter til længstlevende ægtefælle også er død. Dette er langt fra altid en god idé.

bobestyrerskifte i stedet for offentligt skifte

Du kan i stedet for et privat skifte vælge et bobestyrerskifte, hvor Skifteretten udpeger en bobestyrer. Jeg anbefaler ikke et bobestyrerskifte, men et privat skifte, når det er muligt.


Har du spørgsmål til private skifter vil jeg meget gerne høre disse i en kommentar herunder – på forhånd tak!

Jeg studerer på Aarhus Universitet og arbejder med websites. Læs mere om mig her.

Lars – who has written posts on Dødsboer.


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)

Privat skifte, 5.0 out of 5 based on 7 ratings

Discussion

 1. Jensen  april 5, 2013

  Hej,

  Hvor lang tid tager et privat skifte og er det hurtigere end et skifte med bobestyrer?

  (reply)